Görme Engelliler

Okulumuzun Tarihçesi

Okulumuzun temeli ilk olarak 1912 yıllında atılmış ancak Balkan Savaşının çıkması sebebiyle inşaata ara verilmiş ve I.Dünya savaşı süresince devam edilememiştir. Cumhuriyetimizin ilanından sonra eğitim öğretim hayatına başlayabilmiştir.(1931)

 

Okulumuzun temeli ilk olarak 1912 yıllında atılmış ancak Balkan Savaşının çıkması sebebiyle inşaata ara verilmiş ve I.Dünya savaşı süresince devam edilememiştir. Cumhuriyetimizin ilanından sonra eğitim öğretim hayatına başlayabilmiştir.(1931)

Okulumuz, Meşrutiyet zamanında Hayna Ana İnans Mektebi adı ile eğitime hizmet vermiş daha sonra, Merkez İnans Mektebi ve Mudanya Mütaarekesi ile birlikte İsmet Paşa Kız Mektebi olmuştur. 1940 yılından beri Mudanya´nın Kurtuluş Yıl Dönümü kutlamalarının yapıldığı 12 Eylül ismini alarak eğitim ve öğretime devam etmektedir.